Onderhoud WTW-Unit & MV-Box

Het belang van onderhoud en ventilatie.

Staat u wel eens stil bij wat er in de lucht zit? De lucht die u elke dag inademt?

Uit onderzoek van Healthy Homes Barometer 2016 door Velux blijkt dat 25% van de Nederlanders kampt met gezondheidsklachten door met name vocht en onvoldoende frisse lucht in huis. Ook daalt het gevoel van weinig energie hebben van 48% naar 22% als men 2 tot 4 keer per dag ventileert, in plaats van helemaal nooit.

Onderzoek: Healthy Homes Barometer 2016 door Velux

Ventilatiesystemen zorgen voor afvoer van vocht en aanvoer van verse lucht in uw woning. Vocht en stof dat in uw woning aanwezig is, vormt de basis van schimmels, bacteriën en huisstofmijt. Als gevolg van deze schimmels & bacteriën kunnen allergieën en luchtwegproblemen, zoals astma ontstaan.

Het is dus van groot belang om onderhoud aan uw MV-Box of WTW-Unit te laten plegen en te reinigen, dit voor een optimaal en gezond binnenklimaat.

Wij adviseren om deze systemen eens per jaar te onderhouden en schoon te laten maken. Met een onderhoudscontract bent u verzekerd van een optimale luchtkwaliteit in uw woning.

Wat doen we

  • Reinigen van de WTW-Unit of MV-Box
  • Reinigen van de ventilator
  • Reinigen/vervangen van filters
  • Eens per 3 jaar reinigen van de luchtventielen & ventilatiekanalen
  • Inspecteren van het systeem, controle van het luchtdebiet en indien noodzakelijk het opnieuw inregelen van het systeem.

Een onderhoudscontract voor uw WTW-Unit is er al voor € 2,95* p.m. (exclusief filters). Een onderhoudscontract voor uw MV-Box is er al voor € 2,75 p.m.*
*Deze onderhoudscontracten kunnen alleen afgesloten worden in combinatie met een onderhoudscontract voor uw CV-ketel.