Nulmeting + eerste onderhoud

Voordat we een cv-ketel in contract nemen voeren we altijd nulmeting uit. Zo bepalen we een nulpunt en weten we wat de staat van de cv-ketel is. Tevens wordt dan het eerste onderhoud uitgevoerd. Onze monteur is ongeveer 1 uur bezig met deze inspectie.

De nulmeting bestaat onder meer uit:

  • Is de cv-ketel op de juiste manier bevestigd?
  • Zijn er geen lekkages?
  • Controle van diverse meters?
  • Juiste waterdruk?
  • Werken alle toe- en afvoerleidingen naar behoren?
  • Is de cv-ketel op de juiste manier afgesteld?

Voor het onderhoudsabonnement All-In controleren we ook of de cv-ketel niet ouder is dan 5 jaar.

Op basis van de uitkomst van de nulmeting nemen we uw cv-ketel in contract. Zijn er eerst nog reparaties nodig? Dan voeren wij deze, indien gewenst, eerst uit.  Zo bent u verzekerd van een veilige en goed werkende cv-installatie.

Mocht u na de nulmeting & eerste onderhoud, toch afzien van een onderhoudscontract. Dan is dit uiteraard geen probleem. Wel worden de werkzaamheden als zijnde eenmalig onderhoud in rekening gebracht (€ 150,-)

Machtiging incasso

Bij het aanvragen van een onderhoudscontract vragen wij u naar uw IBAN nummer en een machtiging voor een automatisch incasso van het verschuldigde abonnementsgeld + Nulmeting (en eventuele bijkomende kosten). Incasso van het abonnementsgeld vind maandelijks, of jaarlijks vooraf plaats. Bij de eerste incasso zullen ook de kosten voor de nulmeting + eventuele overige onderhoudskosten worden geïncasseerd.

Eerste incasso vindt uiteraard pas plaats nadat de monteur de nodige werkzaamheden heeft uitgevoerd.

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op via het contactformulier of via telefoonnummer +31 (0)85 08 69 087