Legal

Ondanks onze voortdurende zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling en gegevens van deze website, kan Fast-Install B.V. niet instaan voor de volledigheid, betrouwbaarheid, juistheid, actualiteit en toepasselijkheid van deze gegevens. Fast-Install B.V. aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe en/of indirecte schade, van welke aard dan ook, welke voortvloeit uit, of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze website en de beschikbare informatie op onze website.

Auteursrecht

De complete inhoud en alle gerelateerde informatie op onze website is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele wijze openbaar, gewijzigd en/of verveelvoudigd worden, zonder dat Fast-Install B.V. hier voorafgaand toestemming voor geeft. Alle rechten zijn voorbehouden aan Fast-Install B.V.

Alle verwijzingen op deze website naar andere website dienen louter ter informatie. Fast-Install geeft dan ook geen garantie voor de inhoud en toegankelijkheid van de websites. Fast-Install B.V. aanvaardt dan ook op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor het functioneren van deze websites en/of de informatie.

Legal